sss Apartments ??aneta
Home ::: Apartmani ::: Brod ::: Foto ::: Kontakt

Mi smo mlada obitelj i novi smo u turisti??kom svijetu. Imamo 5 apartmana i 1 studio. Sve ukupno mo??emo udobno smjestiti od 25 do 30 osoba. Po??eli smo sa radom prije 5 sezone i trudimo se da damo sve od sebe kako bi ugodili na?ˇim gostima, kako onima koji nas posje??uju po prvi put tako i onima koji nam se vra??aju opet i opet. Lako je zaljubiti se u ovo prekrasno i mirno mjesto. Poljica le??e u prelijepoj i romanti??noj Marinskoj vali kaoja je pravi izvor inspiracije.

Posjedujemo prekrasan vrt koji je raj za o??i i du?ˇu u ljetnim toplim ve??erima. Razno cvije??e, vo??ke i ljekovito mediteransko bilje se izmjenjuju i pru??aju ??arobne mirise svako u svoje vrijeme. U na?ˇem vrtu djeca su sigurna od prometa i mogu se bezbri??no ljuljati u vise??oj le??aljci ili spu?ˇtati niz na?ˇ tobogan.
U na?ˇem vrtu se nalazi i ro?ˇtilj kojeg na?ˇi gosti slobodno mogu koristiti. Vani se tako?‘e nalazi i na?ˇ vanjski tu?ˇ sa toplom vodom koju sunce zagrijava.


Moj mu?? i ja u??ivamo u pripremanju doma??ih specijaliteta i delicija bilo da se priprema riba ili meso. Kao dobrodo?ˇlicu na?ˇe goste ponudimo sa specijalnim, tradicionalnim, pomalo zaboravljenim likerom koji je karakteristi??an za ovaj dio Dalmacije. Pripremamo ga sami od iznimno vrijednih sastojakai iznimno smo ponosni na njega, na?ˇ Ro??oljo Trapuleto.

Rado ??emo vam pomo??i i dati vam detaljne informacije o svemu ?ˇto vas u Hrvatskoj interesira. Tako?‘e mo??emo za vas organizirati jednodnevne izlete brodom, te obilaske grada Trogira sa profesionalnim vodi??em.